Καιρός

Νικόπολης Α

ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ Α’- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ (23-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984)

Τόμος: A’
‘Έτος Έκδοσης: 1984