Καιρός

Διακήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πρέβεζας

Περίληψη:

03.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΜΙΑΣ @ ΚΕΔΑΣΥ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΨΒΒ47Λ9-ΘΧ4)

 

Διακήρυξη:

03.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΘΜΙΑΣ & ΚΕΔΑΣΥ -ΔΙΑΥΓΕΙΑ (6ΒΔΩ7Λ9-ΜΚ6)