Δημητρίου Τριανταφυλλόπουλου, Χριστιανική Νικόπολη: Προβλήματα, προοπτικές και προτάσεις για τη διάσωσή της