Νέα & Ανακοινώσεις

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο ΕΣΗΔΗΣ από 09-01-2023 έως 20-01-2023, ώρα 15:00

ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛ. 26820-26983    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι με ηλεκτρονική αποστολή  της  27/12/2022 μας έγινε γνωστό από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ …

Αντίγραφο του Copy of ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 ….._