Καιρός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 110663/4081/19.08.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016″ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5000146», συνολικού προϋπολογισμού 117.475,85 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ (135.666,66 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 15542300-2, 15411110-6, 33711720-0, 33711710-7). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ τεβα

 

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΒΑ 2015-2016 ΝΕΟ