Καιρός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ” ΠΡ/ΣΜΟΥ 461.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΣΥ SIGN
ΚΗΜΔΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΗΜΔΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Οικονομική_προσφορά_Έργου_SIGN
ΤΣΥ SIGN
ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
προυπολογ (4)
espd-request-v2 (2) (1) SIGN
espd-request-v2 (2) TEXN PERIGRAFI SIGN
TIMOLOGIO SIGN