Προκηρύξεις

Για να κάνετε λήψη της αίτησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στο ΕΣΗΔΗΣ από 09-01-2023 έως 20-01-2023, ώρα 15:00