Προκηρύξεις

Δείτε παρακάτω την περίληψη της διακήρυξης: Δείτε παρακάτω την διακήρυξη: Άλλα αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – …

06. ΕΣΥ 9.ΤΕΥΔ_v1.0 02. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 03. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ04-11-2020 04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 05. ΤΣΥ

1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ3.1 ΤΣΥ 4. Τιμολόγιο Μελέτης 7. ΤΕΥΔ υπευθ. δηλωση 1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟ 2. …

ΠΡΟΥΠ ΚΑΘΑΡ ΡΕΜΑΤΩΝ 12-10-2020-42.152,21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜ.ΜΕΛ ΤΣΥ ΕΣΥ 12-ΜΗΝΕΣ-Ν. 4412.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ_v1.0