Προκηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο του έργου: «Μεταφορά μαθητών …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προ ήθεια …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου:« Καταπολέμηση κουνουπιών …

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας : 48100 Πληροφορίες : …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια εντομοκτόνων – …

 ΘΕΜΑ: ‘Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξης Προμήθειας Εντομοκτόνων-Ελκυστικών ουσιών’ Σας γνωρίζουμε ότι στην υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξη Προμήθειας …

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Πρέβεζα, 30-04 -2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣOΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : …

Πρέβεζα, 30 – 04 – 2013 Αρ. Πρωτ.: τ.τ.41165/1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ …

Πρέβεζα, 30 – 04 – 2013 Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 41253 / 1360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ …

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ …

Για την περίληψη της ΑΡ.4236/134 πατήστε εδώ Για την περίληψη της ΑΡ.6353/189 πατήστε εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πρέβεζα, 7/10/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ       Αριθ. …