Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ διακηρύσσειτη με διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 19415 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 18231 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο του …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Πρέβεζα, 17 – 06- 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 9 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 6/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια γραφικής ύλης – …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 4/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 5/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια – τοποθέτηση σωλήνων …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 3 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Αντικείμενο του έργου: «Μεταφορά μαθητών …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 2 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προ ήθεια …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 1 / 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου:« Καταπολέμηση κουνουπιών …

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 Ταχ. Κώδικας : 48100 Πληροφορίες : …

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : …

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 7/ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αναθέτουσα αρχή: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια εντομοκτόνων – …

 ΘΕΜΑ: ‘Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξης Προμήθειας Εντομοκτόνων-Ελκυστικών ουσιών’ Σας γνωρίζουμε ότι στην υπ’ αριθ. 3/2013 Διακήρυξη Προμήθειας …

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Πρέβεζα, 30-04 -2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣOΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : …

Πρέβεζα, 30 – 04 – 2013 Αρ. Πρωτ.: τ.τ.41165/1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ …

Πρέβεζα, 30 – 04 – 2013 Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 41253 / 1360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ …